Nyheter – News

September 2017
Färdiga glas monteras våren 2018

Modellskiss av glasplacering Kungälvssjukhus

Maj – Augusti 2017
Arbetar med konstnärligt gestaltningsuppdrag för nybyggnation av Kungälvssjukhus.
25 m gång passage med parallella glaspartier i planglasteknik
–  arkitekt Pernilla Nordén Sweco

April 2017
Samlingsutställning Galleri Thomassen – Göteborg
13 april – 30 april

November 2016
Montering av verket ” Pi ” konstnärligt gestaltningsuppdrag, Olovslundskolan
Järfälla Kommun. Fler bilder finns här

Augusti 2016
” Estuarium ” Konstnärligt gestaltningsuppdrag
Kungälvs sjukhus  Västfastigheter, pågående projekt fram till – 2019
EXHIBITIONS  2016
Kunstverket Galleri 
Kirkegata 5, Oslo
26 maj – 27 augusti
Samlingsutställning – Latitude 60°
Tillsammans med Lisa Andrén, Annette Hammarén, Nina Kerola och Unn Magnussen

Galleri Thomassen – Göteborg
Samlingsutställning 24 mars – 17 april

Showroom, Konstnärshuset i Stockholm
9 mars – 13 mars

EXHIBITIONS 2015
Galleri Strömbom Uppsala 24 oktober – 15 november
Galleri Thomassen Göteborg 2 – 30 april,  group exhibition

EXHIBITIONS 2014
Göteborgs konstförening
   20 september – 12 oktober 2014
Separatutställning Ebelingmuseet i Torshälla 31 maj – 24 augusti 2014